Oldalsó jelenségek a prosztatitis után. Orvos válaszol


Budapesti Orvosi Újság, Lehetőleg meg kell tudni, hogy mi történt a beteggel? Ha az orrsövényen resectiót végeztek, akkor az orrspeculum segélyével igyekezni kell a nyálka­hártyalebenyt helyén megtartani, nehogy az hátrafelé eltolassék. Az orrüreg bármely részén történt beavatkozások után utóvérzés támadhat és pedig a beteg helytelen viselkedése, beteges con­­stitutiója, vagy nagyobb véredények véletlen sértése folytán. Külö­nösen gyakoriak és súlyosak: az oldalsó orrfal hátsó részén tör­tént nagyobb beavatkozások, antrnm Highmori, sinus sphenoidalis megnyitásakor, a középső orrkagyló hátsó felének eltávolításakor.

Ha ilyenkor az orrnak kitömeszelése nem jár sikerrel, Belocque­­tamponadot kell végezni, hogy choana teljesen megtöltessék.

A prosztata kezelése után nincs sperma

Az ilyen kombinált elülső és hátulsó tamponade rendesen czélhoz vezető. Haemophil, arterisklerotikus, egyéb kóros constitutiókban szenvedőknél a fentebb felsorolt támogató eljárásokat is igénybe kell venni.

Meyer, Zeitschr. Fortbildung, Kertész Jenő dr.

Orvos válaszol

A psychosisok és női genitális bajok közti összefüggés. A psychikus és nervosus bántalmak összefüggését a genitális bántalmakkal régi idők óta ismerik, úgyszintén rég foglalkoznak a psychikus bántalmaknak gynaekologiai műtétekkel való gyógyításával is. Már a XVII. Hysteria kezelésére pedig a klitorist kauterisálták. Azóta a psychosisok összefüggése a genitális bántalmakkal jobban tisztázódott; tény, hogy sok psychikus zavar oka lehet genitális bántalmakból kiinduló reflexirritatio. Az operativ beavatkozásokat azonban ma már más­képpen Ítéljük meg.

Műtét után 2 az egyik hysteroepilepsiás gyógyult, 11 javult.

Cystitis fitolizin nolicin

Hanley 2 súlyos psychosisos nőbetege gyógyult meg gynaekologus műtét után. Schockaerts-nek egy súlyos melancholias betege gyógyult meg hátrahajlott méhének visszahelyezése után.

Hobbs 10 évvel később elmebajos nő közül nál talált genitális bántalmat, műtét után eset mania, melancholia, elmezavar gyógyult, 59 javult. Organikus, congenitális és senilis elmezavaroknál nem operált.

Dr. Mezei Tünde

Baisch pedig azt találta, hogy a functionális neurosisban szenvedő betegnél a neurosis a genitális bántalmak kezelése után sem gyógyul gyorsabban. Angelucci és Pieraccini-nek hysteriás és psychosisos betegük közül csak nél volt a gynaekologiai műtétnek kedvező befolyása, de ezek is könnyű hysteriák voltak s a hatás nőknél is suggestiv lehetett.

  1. Orvos válaszol - Protexin
  2. Fájdalom húzása a herékben prosztatagyulladás-kezelés után

Baimann eredményei még kedvezőtlenebbek. Martin és Köss szerint a hysteria éppen olyan gyakran lép fel genitális bántalmak, mint más organikus elváltozások után ; ezért a hysteriásokat csupán akkor operálja, ha az azoknál talált elváltozás azt egymagában is megkivánja.

A prosztatagyulladás kezelése narzannal, Krónikus prosztatagyulladás kezelése

Baimann nézete szerint is a gynaekologus beavatkozás nem tekinthető a psychosisok főgyógytényezőjének. Az elmebeteg nők műtéti gyógykezelése általában rossz eredményekkel jár, Akut prosztatitis Sürgősségi ellátás nagy százalékban halnak el a műtétek után.

Walthard szerint menstruatio, terhesség és gyermekágy alatt geni­tális bántalmak nélkül is észlelhetők nervosus jelenségek, de csak psychoneurotikus hajlam esetén lesz belőlük idegbántalom. Bossi a túlságosan is subjectiv hangú könyvében nőgyógyá­szati szempontból szabályozza a genitális bántalmakból kiinduló és ezekkel összefüggő psychosisokat. Osztályozása azon kísérleti ta­pasztalatra támaszkodik, hogy az amenorrheás hüvelyváladék toxikus hatású és a vele oltott állatok megbetegedtek.

Első csoportba osztotta a MKB 10 Cron Prostatitis infectiosus psychosisokat, melyek méhnyakfeké­­lyesedés és chronikus infectiosus folyamatok után lépnek fel.

A má­sodik csoportba az ovarium-bántalmak miatt fellépő autóintoxicatiós psychosisokat sorozza.

Onyx a prostatitis alatt

Ezek vagy elégtelen secretio fejletlen ovarium castratio folytán fellépő melancholiák s dementia praecox-ok, vagy hypersecretio folytán fellépő maniakális, deliriumos s epilepsiás bántalmak.

Bossi ezen beosztását legtöbb psychiater nem fogadja el, mert a közölt esetek nem alkalmasak ilyen általános beosztás felvételére, azonkívül férfiakon és gyermekeken is egészen hasonlóak az említett elmebajok.

Bossi azon felfogása, hogy menstruáltaknál fellépő dementia praecox oka menstruatiós zavar lenne, mely a menstruatiós zavar megszűntével elmúlna, már azért sem állhat meg, mert a legtöbb dementiás nőnél nincs is menstruatiós zavar, s mert ez a betegség férfiaknál éppen oly gyakori, mint nőknél KraepelinBossi jó eredményeiben valószínűleg a suggestiónak volt nagy szerepe.

Könnyedés az orvosok prosztatájával

Bossi Oldalsó jelenségek a prosztatitis után szemben éppen az feltűnő, hogy psycho­­pathologiailag terhelt nőknél gynaekologiai műtét után gyakrabban lépnek fel psychosisok, mint más műtétek után. Egy egészséges nő ugyan nem lesz a műtét után hysteriássá vagy elmebajossá, de neurastheniás tüneteknek beköszöntését gyakran észlelték a mű­tétek után. Bossi könyvében néhány esetet közöl, kiknek genitális bán­­talmaik operálása után psychikus épségük is helyreállott olyanok­nak, kik különben elmegyógyintézetben gyógyíthatatlanul pusztultak volna el.

Sossi-nak az a nézete, hogy terhelt nőknél prophylactice végzendő el a gynaekologus műtét, csak utópia, bármennyire is hangoztatja Bossi ezen álláspontnak nemzetgazdasági előnyeit. Túlhajtott továbbá azon kívánság is, hogy minden elmebajos nőt a kórházba való felvételkor azonnal meg kell gynaekologiailag is vizsgálni. Schnitze meg éppen azt ajánlja, hogy elmegyógyintéze­tekben az egyik segéd nőgyógyász legyen, a ki elmebetegek gynaekologus kezelését az elmegyógyintézetben végezhetné.

Hólyaghurut, rigó és hasmenés A prosztatagyulladás kúpokkal történő kezelése szelíd terápia, mivel nincs Vizeletdesinficiens- festékkészítmény cystitis, pyelitis, urethritis, prostatitis stb. A cystitis prostatitis kezelésére szolgáló gyógyszer rektális kúpok kezelésére tüdőgyulladás, a tuberkulózis, sziderózis, cystitis. Előfordulhat, hogy valaki nem tapasztal meg tüneteket magán, és. A hím urethritis a húgycső gyulladása, amelyet számos ok okoz.

Walthard szerint a gynaekologus feladata az legyen, hogy az elmebetegség functionális symptomáit el tudja különíteni a gynaekologiai bántalom reflexjelenségeitől. Az eddigi észleletek szerint a gynaekologiai bántalmak operativ kezelése a psychikus bántalmak gyógyszeréül nem tekinthető, bár ezek előidézésében a genitális bántalmaknak kétségkívül van némi szerepe.

Peretti, Medizinische Klinik, Gergely Jenő dr. A prostata atoniáról.

A férfi húgyivarrendszer szervei

Bár jóval kevésbbé ismert kórkép a prostata atonía a hyper­­trophiánál, mégis elég gyakori bántalom. Leginkább a 3. A végbélen át történő vizsgá­latnál, a helyett, hogy egy gesztenyealakú eléggé kemény, az ujj­nyomásnak gummilabdaszerűleg engedő, könnyen körülhatárolható prostatatumort tapintanánk, egy petyhüdt, üres, összeesett zacskót, vagy egy egész lapos, igen lágy elöboltosulást érzünk, a mely éles határ nélkül megy át a szomszéd szövetekbe.

Ezen elváltozások rendesen az egész szervet illetik, azonban csak az egyik lebenyre, vagy annak egy részére is szorítkozhat­nak. Az atoniás prostatából kipréselhető váladék néha a normá­lishoz teljesen hasonló; olyankor, mikor egy gonorrhoeás prosta­­titishez csatlakozott az Oldalsó jelenségek a prosztatitis után, olyankor genyet és gonococcusokat tartalmaz, máskor ismét az ondósejteket mozgathatatlanokká teszi, a mit tudvalevőleg normális prostataváladék is megtesz.

Ha kathetert vezetünk be, fel fog tűnni, hogy a mint a katheter a pars prostaticába beér, azonnal megindul a vizelet folyása, a mi a prostata alacsony magasságára utal. Bár nem végeztettek kór­­szövettani vizsgálatok, mégis valószínű, hogy az atoniát az izom- és mirigyszövet atrophiája okozza.

Gyakorlat és prostatitis férfiakban

Marcuse ismételten észlelte, hogy a gonorrhooicus prostatitis, a catarrhalis alak gyakrabban, mint a parenchymatosus, atoniába megy át. Vizeletcsurgás és mag­ömlés figyelmeztetnek reá, egyáltalában mindazon panaszok és tünetek, a melyek a szakavatott vizsgálót úgyis a prostata felé irányítják.

A húgyhólyag záróizmának a prostata atonia által feltételezett gyengesége okozza a vizeletcsepegést, illetve a vizelet­.